De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft samen met het Wereld Natuur Fonds(WNF) een film gemaakt waarintien boeren hun ervaringen delen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. In deze film op Youtube

 

komt onder meer een van onze leden aan het woord.
Voor meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/