janskerk 600

Uitleg Jakob ten Wolde - op achtergrond de Janskerk (foto Albert-Erik de Winter)

 De zomeravondexcursie van W&D op 18 augustus in Huizinge werd druk bezocht. Onder leiding van dorpsbewoner en kenner van de Groninger geschiedenis Reint Wobbes namen ruim zestig mensen deel aan de excursie. De Janskerk, een romangotisch bouwerk uit de dertiende eeuw vormde het startpunt. Via het oude historisch kerkenpad werd onder meer een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Westing, die bloemzaden kweekt voor de Cruydt-Hoeck, dat gespecialiseert is in de teelt van wilde plantenzaden en bloemweidemengsels. Op de dorpsbegraafplaats uit 1916 werd uitleg gegegeven over cultuurhistorische waarde van de plaats die is aangewezen als Rijksmonument. De avond werd afgesloten bij de plaats Melkema. Meer foto's in de fotogalerij.