Frank Westerman voor boerderij Torum

Zaterdagmiddag 21 januari wandelden leden van Wierde en Dijk over de dijken rondom de Westpolder. Deelnemer was ook de bekende schrijver Frank Westerman, die in zijn boek ‘De Graanrepubliek’ het leven beschrijft van Sicco Mansholt, landbouwminister en landbouwcommissaris van de EEG. Bij boerderij Torum, waar Mansholt was geboren, werden wij gastvrij ontvangen door de huidige bewoners, de familie Aling. Foto's

Westerman las in de schuur enkele passages voor uit zijn boek, onder meer over de voor Mansholt traumatische ervaring van de gedwongen verkoop van de boerderij in 1922, die volgens eigen zeggen de basis legde voor zijn keuze vooir het socialisme. Daarna mochten we een kijkje nemen in de nieuwe en oude schuren.

Westerman, die ter gelegenhgeid van de 25e verjaardag van zijn boek in 2024 een nieuwe uitgave voorbereidt, kon tijdens de wandeling nieuwe anekdotes en verhalen noteren. Het tweede deel van de middag bestond uit een lezing in de kerk van Vierhuizen over 'De Graanrepubkiek' en in het bijzonder over het leven van Mansholt, een socalistische boer en bestuurder, wat tot op de dag van vandaag een wonderlijke combinatie vormt.
Aan het eind van de middag werd gezamenlijk een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.