Woensdagavond 14 juni verzorgde Marijke Akerboom een inspirerende avond over natuurvriendelijk tuinieren. De activiteit vond plaats in het kader van Mooi Heem, het ervenproject van Wierde & Dijk. Marijke nam de bijna veertig deelnemers mee in de fascinerende wereld van insecten. “Insecten staan aan de basis. Een nest koolmezen eet maar liefst tienduizend rupsen, die van een boerenzwaluw zelfs een miljoen insecten.” Haar boodschap is helder: maak van je erf een insectenparadijs en met de juiste maatregelen is dat mogelijk.

“Hoe meer variatie in je tuin, hoe meer insecten je een thuis kunt bieden. Zorg voor planten waar insecten op afkomen, varieer het tuinonderhoud door gefaseerd te maaien, en voor rommelhoekjes, verweerde muurtjes en takkenrillen. En belangrijk: koop inheemse planten die niet met gif en kunstmest zijn behandeld.” Na haar lezing in het dorpshuis van Schouwerzijl nam Marijke het gezelschap mee naar de natuuroase van Marian van Dongen en Bertus Onderwater aan de rand van Schouwerzijl. Nagenoeg al haar adviezen waren daar te bewonderen. “Zo’n bloemenweide wil ik ook”, zei één van de deelnemers verrukt. Bertus’ weide staat vol in bloei, met planten als kleine ratelaar, vertakte leeuwentand en vogelwikke. Marijke is enthousiast en wijst op de vele hooibeestjes, een kleine oranje vlinder. Erfeigenaren kunnen volgens haar helpen om de teloorgang van de insectenstand te keren. “Met alle erven samen kunnen de erfeigenaren van Noord-Groningen één groot natuurgebied vormen.”

2023 akerboom800

Narijke Akerboom: "Zorg voor variatie in je tuin"