sfeerimpressie bijenidylle

Sfeer impressie bijen idylle Bedeum

Bedum krijgt dankzij het Landschapscompensatieprogramma 380 KV een bijenidylle aan Ter Laan, een vroeg-middeleeuwse dijk ten noorden van de stad Groningenen, aan de Wolddijk. Het is het eerste project in gemeente Het Hogeland dat vanuit het landschapscompensatieprogramma tot stand komt. Het is de bedoeling dat er een bloemrijke plek ontstaat die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders, andere insecten, vogels en misschien vleermuizen.  Hoveniersbedrijf Tempel uit Middelstum heeft de eerste werkzaamheden verricht, zoals het opschonen van het terrein, snoeiwerk en het rooien van zieke bomen. In het najaar worden nieuwe struiken en bomen geplant.

Vlinders en bijen
Wierde en van Dijk gaat het gras op de locatie drie keer per jaar maaien en voert het maaisel daarna af. Door het maaisel weg te halen verschraalt de grond en krijgt het de voeding die het nodig heeft. Zo ontstaan er nieuwe kruiden. Samen met het overstaande riet ontstaat er dan schuil- en broedplaatsen voor kleine zangvogels, een foerageerplek voor zaad- en insectenetende vogels. Wierde en Dijk plaatst op de locatie een picknickbank en een informatiebord. Zo hebben fietsers en wandelaars een mooie uitvalsbasis tijdens hun tocht en kunnen inwoners en bezoekers van het Hogeland er rusten en genieten van de omgeving.


Landschapscompensatieprogramma 380KV
Het Algemeen Plaatselijke Belang Bedum is de initiatiefnemer van dit project. Het merendeel van het budget wordt gefinancierd vanuit het landschapscompensatieprogramma 380KV. Dit programma is opgezet door provincie Groningen om de landschappelijke impact van de hoogspanningspalen te compenseren. De overige bijdragen komen van de NAM, Enexis, De Olle Bongerd, Wierde en Dijk en het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum. De Gemeente Het Hogeland verzorgde de aanvraag en het projectplan voor de idylle. 'Bedum bij-vriendelijk', ressorterend onder Wierde en Dijk, verzorgt in de toekomst het onderhoud van de locatie.