Collectief Midden Groningen is opgericht ten behoeve van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Vanaf 2016 kan er alleen nog subsidie aan een zogenaamde ‘group of farmers’ worden verstrekt voor agrarisch natuurbeheer.

 
De stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied
  s een landelijke organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. SBNL behoort tot de terreinbeherende natuurorganisaties. SBNL werkt bij belangenbehartiging samen met agrarische natuurverenigingen. Wierde & Dijk is donateur van deze Stichting. SBNL geeft een interessant tijdschrift uit: 'Inzicht in Natuur'. Leden van Wierde & Dijk kunnen met korting een abonnement hierop nemen.

 


Het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf bestond uit 600 landbouwondernemingen en tientallen Agrarische Natuurverenigingen, landelijk ondersteund door Veelzijdig Boerenland, het Louis Bolk Instituut, ZLTO, BoerenNatuur en De Natuurweide. Het project is in februari 2015 afgesloten. Op de website staat veel informatie over aanleg van akkerranden voor o.a. natuurlijke plaagbeheersing. Er verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief.


De Stichting Oude Groninger Kerken
stelt zich ten doel de historische kerkgebouwen en hun omgeving in de provincie Groningen te behouden en bij het publiek hergebruik van religieus erfgoed te bevorderen. Daarnaast staat bevordert zij de belangstelling voor de rijke geschiedenis van de provincie Groningen en het Groninger landschap, waarin de oude kerken als beeldbepalende elementen fungeren.Het Groninger Landschap
zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Het Landschap beheert ruim 7500 hectare aan natuurgebieden en diverse borgen, boerderijen en andere monumenten
logoWGK
De Grauwe Kiekendief broedt voornamelijk in akkerbouwgebieden. Daardoor is de vogel kwetsbaar.
De leden van de Werkgroep Grauwe Kiekendief houden zich bezig met onderzoek, nestbescherming en (praktijk)voorlichting.

Het tijdschrift Noorderbreedte over het landschap, de cultuurhistorie, de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe, dat burgers, bestuurders, beleidsmakers, vakmensen en maatschappelijke organisaties wil inspireren tot (debat over) een zorgvuldige omgang met de noordelijke leefomgeving.

 
Het keurmerk Gegarandeerd Groningen staat voor echte smaak, versheid, kwaliteit en korte lijnen met de leverancier en producent.


De boerderij is de oudst bekende broedplaats van steenuilen in de provincie Groningen.
De naaste omgeving van Lammerburen is een van de twee gebieden in de provincie waar nog een laatste concentratie steenuilen voorkomt.

Dit museum in Ezinge vertelt het verhaal van de Groninger Wierden en Friese Terpen. Ook ziet u er de restanten van de boerderijen die in 1930 door professor Van Giffen werd blootgelegd, bij het afgraven van de Wierde van Ezinge.


Groningen kent een grote verscheidenheid aan landschapstypen zoals het wierdenlandschap, veenkoloniaal landschap, streekdorpenlandschappen op klei en zand. Landschapsbeheer Groningen maakt zich al ruim vijfentwintig jaar sterk voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap in onze provincie.

Website van Sieger Wiersma, ecologisch dienstverlener en actief als beheer-regisseur en vrijwilliger in weidevogelparel ‘Crangeweer’ .