Het waterschap Noorderzijlvest geeft riet meer kansen. De regels voor het schonen van sloten worden verruimd.Met name bij watergangen die minder belangrijk zijn voor de doorstroming wordt het beheer vrij gelaten en mag riet blijven staan. De verplichting om het riet in het najaar te verwijderen wordt aangepast.  (Zie ook de website van Noorderzijlvest. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het symposium ‘Een pluim voor riet, over de waarde van rietsloten voor natuur, milieu en landschap’ dat gehouden werd op 21 november 2012. Het symposium werd bijgewoond door ruim honderd agrariërs, burgers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de overheid.

Tijdens het symposium werd het door Wierde & Dijk uitgegeven boek ‘RIET, een ecologische focus op sloten’ gepresenteerd. Voorzitter Evert Smink overhandigde het eerste exemplaar aan Johannes Lindenbergh, loco-dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Smink was verheugd dat hij juist Johannes Lindenbergh het eerste exemplaar mocht aanbieden, als dank voor de inzet van Lindenbergh bij het rietslotenproject, in het bijzonder ook voor de hulp bij de start van het project. Hij noemde het ook een blijk van waardering voor de open en goede samenwerking met het gehele waterschap.
Wierde & Dijk startte in 2003 het rietslotenproject ‘Kaantjes & Raandjes’. De resultaten die vanuit het project zijn uitgevoerd werden tijdens het symposium door de onderzoekers toegelicht. De presentaties kunt u voor het merendeel inzien:
-    Landschap, sloten en vegetatie, presentatie van vegetatiedeskundige Bert Lanjouw
-    Riet en vogels, presentatie van vogelonderzoeker Jan van ’t Hoff
-    Andere levensvormen in sloten, presentatie van Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen
-    De zuiverende werking van sloten op stikstof en fosfor, presentatie van Abco de Buck van PPO-AGV
-    De doorstroom van sloten met en zonder riet, presentatie van Arne Roelevink van waterschap Noorderzijlvest
-    Ervaringen van akkerbouwer Bart Bos.

In het middagprogramma kwam beleid en beheer aan de orde, met onder andere de vraag hoe we meer sloten met oud riet kunnen krijgen. De presentaties hierover:
-    De waarde van rietsloten voor het landschap, presentatie van Francien van Soest van de provincie Groningen
-    De verandering van het schouwbeleid, presentatie van Kees van de Ven van waterschap Noorderzijlvest
-    Groenblauwe diensten en het vertrouwen tussen boeren en waterschap, presentatie van Nicolaas van Everdingen van Watermaatwerk.

Bestuurlid Joke Hellenberg-Boerma ging in haar presentatie in op het beheer van rietsloten. Op welke wijze kan dit nu het beste plaatsvinden? Joke gaf duidelijk aan dat Wierde & Dijk niet toe wil naar een nieuw dogma. Een dogma dat het schonen van sloten niet meer zou mogen. Dat vooral niet. Wel is uit alle onderzoeken duidelijk geworden dat geen sloot gelijk is, er geen bedrijf gelijk is, en dat er geen boer gelijk is. Het schonen van sloten kan daarom alleen maar maatwerk zijn. Wierde & Dijk wil daarom informatie geven over de consequenties van het slootschonen en de varianten die er in het beheer mogelijk zijn. Het boek RIET zal breed verspreid worden omdat het veel informatie geeft over de verschillende aspecten van rietsloten. Verder gaat Wierde & Dijk, samen met waterschap Noorderzijlvest en PPO workshops organiseren waarin kleine groepjes boeren aan de slag gaan met het slootbeheer. Alle kennis die de afgelopen jaren is verzameld komt dan samen in een geïntegreerde aanpak van slootbeheer.

 Van het symposium is een verslag in de Ommelander van 22 november verschenen.