De Provincie Groningen heeft besloten vijf Groningse boeren subsidie te geven bij het bouwen van hun schuur of stal omdat ze dit doen met de hulp van een architect. Het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen verloopt daarmee voorspoedig. De vijf boerenbedrijven uit Hornhuizen, Rottum, Leens, Kloosterburen en Oosterwijtwerd zijn onder andere geselecteerd op landschappelijke ligging, belevingswaarde en zichtbaarheid en krijgen een bedrag van maximaal € 31.000 van de Provincie Groningen.

Op maandagmiddag 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Koop, voorzitter van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Het boek, geschreven door bestuurslid Attie Bos, bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt.
Ruim 75 aanwezigen uit de agrarische- en bouwwereld, overheid en andere belangstellenden waren aanwezig toen Attie Bos aan de hand van beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van verschillende Groninger boerderijtypes en schuren toelichtte. Foto's

Na de goed bezochte Architectenmarkt op 9 april 2016 te Hornhuizen hebben we opgeroepen tot deelname aan het ALB pilotproject. Dit heeft geresulteerd in wel 22 serieuze reacties.  In de zomer hebben we intakegesprekken gevoerd en er bleken allerlei goede & creatieve plannen te zijn voor (her)bouw van schuren in samenwerking met architecten.

Zaterdag 9 april was er veel belangstelling voor de Architectenmarkt in Hornhuizen, we konden ongeveer 70 belangstellenden verwelkomen. Negen architecten werkten mee:Pieter Brink (B&O-architecten), Tonnis Bouman, Harry Hehrenhard (Rombou), Rob Hendriks (DAAD), Dirk Hogenesch  (Holstein architecten),Haiko Meijer (Onix), Arie Nienhuis, Annet Ritsema (Bureau Ritsema, architecten & Stedenbouw) en Rene Wubs.Zie ook  impressie op Nieuwe Oogst.TV.

 werktuigenschuur

Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Er zijn in dit project vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 heeft Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven ingeblazen. In dat kader zijn inmiddels diverse activiteiten georganiseerd.