kievitjong
Kievitjong - foto Jan Enne Haack

Weidevogelbescherming

Ieder voorjaar strijkt een groot aantal weidevogels neer op het boerenland van Groningen. Soorten als kievit, scholekster, grutto en tureluur moeten er nestelen, broeden en hun jongen groot brengen. Het voorjaar is echter ook de tijd dat er op het land allerlei handelingen plaatsvinden als slepen, maaien, ploegen, inzaaien. Dat is ook de tijd dat het vee de weide ingaat. Om te zorgen dat zoveel mogelijk eieren uitkomen en kuikens kunnen uitvliegen zijn veel boeren en vrijwilligers bezig met weidevogelbescherming. Nesten worden gezocht en gemarkeerd. Bij de landbewerking ziet de boer hierdoor het nest en kan hij dit ontzien. Bij loslopend vee wordt een ijzeren nestbeschermer over het nest geplaatst, zodat het vee het nest niet kan vertrappen.

Weidevogelgroepen

In het werkgebied van Wierde & Dijk zijn vele vrijwilligers actief. Naast boeren zijn dat ook veel burgers. Vrijwilligers moeten toestemming hebben van de landeigenaar om dit werk te mogen doen. In de praktijk is er vaak een goede samenwerking tussen landeigenaren en vrijwilligers. Het merendeel van de vrijwilligers en boeren zitten samen in zogenaamde Weidevogelgroepen. Voordat het seizoen start worden hierin de voorbereidingen getroffen. Later worden de ervaringen uit het veld hier gedeeld en besproken.

SAN: Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Weidevogelbescherming is een belangrijk onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (de SAN-regeling). Vanuit deze regeling kan Wierde & Dijk nestbeschermers en weidevogelgroepen ondersteunen en faciliteren. Onder andere door cursussen en excursies te organiseren. Om meer vogels te krijgen en om meer kuikens vliegvlug te krijgen zetten we zogenaamde beheersexperimenten op. Bij de deelnemers van de SAN-regeling proberen we maatregelen uit waarmee we hopen meer vogels en kuikens te krijgen. Een voorbeeld is het uitrijden van stro in de winterperiode.

Opschrijven en bijhouden

Vrijwilligers en boeren houden bij welke nesten zij vinden en ook of de nesten uiteindelijk uitkomen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de weidevogelstand bij de boeren. Na afloop van het nestbescherming-
seizoen worden alle gegevens verzameld en wordt een totaalbeeld opgesteld.


Zonnige aftrap nestbeschermingsseizoen

Met ruim veertig volwassenen en twintig kinderen was het gezellig druk op zaterdagmorgen 31 maart 2007 in Natuurboerderij Lammerburen. De volwassenen werden bijgepraat over de ontwikkelingen en actualiteiten rond de weidevogelbescherming en de SAN, de kinderen hielden zich bezig met kleurplaten, het verven van eieren en het maken van een paaskrans.
De kennis over de nestbescherming en weidevogels bleek nog paraat. Dat werd duidelijk uit de quiz die na afloop van de presentaties door volwassenen en kinderen werd gedaan. Daarna was het etenstijd: hutspot en mous voor iedereen.
Terwijl de ouderen in het zonnetje bijkletsten zochten de kinderen vol enthousiasme het erf en de tuin af naar paaseieren. Het gouden ei werd gevonden door Nienke Claassen uit Wehe den Hoorn, het zilveren ei door Carlijn Slager uit Stedum.

Foto's van 31 maart in fotogalerij

Meer nesten en legsels in 2006

Door de inspanningen van agrariërs en vrijwilligers zijn in het voorjaar van 2006 684 legsels beschermd. Dat is 20 procent meer dan in 2005. De helft van het aantal legsels was van de kievit. Ook de scholekster was met  35 prcent goed vertegenwoordigd. Verder werden nesten gevonden (en beschemd) van de grutto, tureluur, eenden en enkele minder voorkomende vogels.
Vrijwilligers en boeren registreren wat er met de nesten gebeurd. Het bleek dat 22 procent niet is uitgekomen. Predatie -  vooral door kraaien en meeuwen -  is de belangrijkste oorzaak. In 2006 zijn meer legsels uitgekomen dan het jaar daarvoor: ruiim 10 procent meer.  Wierde & Dijk is tevreden met dit resultaat, maar werkt eraan om dit in 2007 verder te verbeteren.

Dank aan vrijwilligers

Op 23 november evalueerden vrijwilligers en boeren het afgelopen seizoen. Als dank voor het belangrijke werk dat zij in het voorjaar hebben verzet ontvingen de vrijwillige nestbeschermers een W&D-bodywarmer.

Nestbeschermers Wierde & Dijk
Nestbeschermers in een nieuw 'jasje

Nestbeschermers gezocht 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom; de boeren kunnen het op hun land alleen niet aan.  
Voor nieuwe nestbeschermers worden cursussen gegeven. Ook kun je een keer meelopen om te zien hoe zinvol en leuk dit is.

Digitale nieuwsbrief

In het voorjaar en zomer verstuurt Wierde & Dijk een digitale nieuwsbrief naar vrijwillige nestbeschermers en boeren die nesten beschermen. Hiermee worden ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. Iedereen die wil, kan deze nieuwsbrief ontvangen.  Mail: anita@wierde-en-dijk.nl

Contact

Meer informatie over weidevogelbescherming geeft
Anita Jongman
tel 06 25077436