Op maandagmiddag 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Koop, voorzitter van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Het boek, geschreven door bestuurslid Attie Bos, bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt.
Ruim 75 aanwezigen uit de agrarische- en bouwwereld, overheid en andere belangstellenden waren aanwezig toen Attie Bos aan de hand van beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van verschillende Groninger boerderijtypes en schuren toelichtte. Foto's

Het doel van het boek is boeren, architecten, gemeenten en bouwers te stimuleren de kwaliteit van het agrarisch erfgoed te bewaken. Een bouwwijze waarbij naast functionaliteit, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische aspecten van boerderijen en het landschap.
Gedeputeerde Staghouwer onderschreef het verhaal en zei dat de provincie zich van haar verantwoordelijkheid in dezen bewust is.
De schaalvergroting, de asbestproblematiek en de gevolgen van de aardbevingen maken dat praktisch alle boeren nieuw-of verbouwplannen hebben. In de interviews vertellen ze welke moeilijkheden ze daarbij ondervinden. Functionaliteit staat op de eerste plaats, maar daarnaast blijken boeren bereid rekening te houden met de oorspronkelijke boerderij en het landschap. Om dat in praktijk te brengen is echter geen gemakkelijke opgave, omdat een onafhankelijke adviseur niet zomaar binnen handbereik is. Boeren die een architect hebben ingeschakeld, zijn echter zeer tevreden over de samenwerking en trots op het resultaat.