De deadline van het bouwdeel van het pilotproject ALB van Wierde & Dijk was 31 januari. Het resultaat is de bouw van drie schuren onder architectuur. De twee andere genomineerden hebben de deadline helaas niet gehaald. Redenen waren de te krappe tijd die er voor stond en de trage besluitvorming.

Op basis van gesprekken met ervaringsdeskundige boeren heeft de werkgroep ALB een gedetailleerde evaluatie, conclusies en aanbevelingen naar de provincie gestuurd. Bovendien is vanuit Wierde & Dijk een beknopt voorstel geschreven om voor de gehele Provincie Groningen een Stimuleringsprogramma ALB op te zetten met een looptijd van 10 jaar.
Aangezien het PR-deel van de ALB pilot pas eind 2018 afloopt kunt u voor eventuele activiteiten onze website in de gaten houden. Voor agrariërs met bouwplannen die concrete informatie wensen: u kunt de folder met het inlegvel ‘Hoe kies ik een architect’ hier downloaden.