Op 23 december is Hanny Hiddema overleden. 
Hanny was mede-oprichter en bestuurslid van onze vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen, Wierde & Dijk.  Zij heeft zich in het bestuur en later in de PR-commissie altijd met volle inzet gewijd aan 'haar' Wierde & Dijk. Wij zullen haar enthousiasme, betrokkenheid en daadkracht missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar partner en familie. Wij wensen hen de kracht toe om dit verlies te dragen.
Het bestuur van Wierde & Dijk