Het Hogeland barst van de groene initiatieven. We willen:

  • beginnende groene initiatieven ondersteunen, bijvoorbeeld met advies en attenderen op subsidiemogelijkheden
  • vrijwillige inzet bevorderen, bijvoorbeeld het werken in het groen
  • in gesprek zijn met de gemeente, onder meer over het groenbeleid
  • leren van elkaar, onder meer door het op een website tonen van groene activiteiten
  • kennis vergroten, bijvoorbeeld met een cursus over herstel van biodiversiteit.

Iedereen kan helpen om Het Hogeland te vergroenen. De gemeente met bloemrijke wegbermen en plantsoenen, het waterschap met natuurvriendelijke oevers, agrariërs met natuurmaatregelen en inwoners met natuurvriendelijke tuinen. Zo maken we met elkaar Het Hogeland nóg mooier en aantrekkelijker voor flora en fauna. Het Groenplatform bundelt en helpt groene initiatieven. Het Hogeland barst van de groene initiatieven.

We zoeken inwoners die zich betrokken voelen bij groene activiteiten in de gemeente en het herstel van biodiversiteit. Wees welkom!

Neem contact op met onze secretaris Amy Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06-48280134.

Omdat we geregeld contact met de gemeente onderhouden, kunnen we groene ideeën inbrengen. Geef ideeën door aan voorzitter Jan Wevers, mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06-36220668.