sfeerimpressie bijenidylle

Sfeer impressie bijen idylle Bedeum

Bedum krijgt dankzij het Landschapscompensatieprogramma 380 KV een bijenidylle aan Ter Laan, een vroeg-middeleeuwse dijk ten noorden van de stad Groningenen, aan de Wolddijk. Het is het eerste project in gemeente Het Hogeland dat vanuit het landschapscompensatieprogramma tot stand komt. Het is de bedoeling dat er een bloemrijke plek ontstaat die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders, andere insecten, vogels en misschien vleermuizen.  Hoveniersbedrijf Tempel uit Middelstum heeft de eerste werkzaamheden verricht, zoals het opschonen van het terrein, snoeiwerk en het rooien van zieke bomen. In het najaar worden nieuwe struiken en bomen geplant.

Een van de subsidieverplichtingen vanuit de dorpsbudgetten van de diverse plaatsen in de gemeente Het Hogeland is het geven van een presentatie over het bereikte resultaat. Zo ook voor de aangelegde bijen-idylle in het Bedumerbos, gefinancierd vanuit het dorpsbudget Bedum.

bedeumbijen20211005S

De Vlinderstichting uit Wageningen heeft eind 2014 een folder uitgegeven over insectenbeheer in de praktijk ‘Meer vlinders, bijen en libellen op het boerenbedrijf! Welke maatregelen kunnen boeren nemen? Welke soorten profiteren?’ De folder kunt u hier als pdf downloaden: Agrarisch insectenbeheer in de praktijk. In de folder staat de mogelijkheid van een Cursus Praktisch Agrarisch Natuurbeheer; als Wierde & Dijk of het Collectief Midden-Groningen initiatief neemt voor zo’n cursus, leest u dat op de site of in de Nieuwsbrief.

Het is de hoogste tijd om de wilde bij te redden. Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn afhankelijk van de bestuiving van de bij. Zonder bijen, geen groenten, noten, koffie en fruit. Wierde & Dijk maakt zich zorgen over de bijenstand. ,,Het gaat slecht met de bijen, zowel met de honingbij als de wilde bijen. De aantallen in het landelijk gebied lopen terug en de helft van de soorten wilde bijen dreigt in Nederland uit te sterven”, vertelt Harry Hoving, bestuurslid van Wierde & Dijk in de Ommelander van 18 augustus. De agrarische natuurvereniging wil het tij keren. Op het Groninger platteland moet het meer gaan zoemen. "Met onze leden willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten. De wilde bij hoort in het landelijk gebied thuis.”
Lees hier het hele artikel (pdf).

Op het vlinderveldje aan de Westerdijkshorn te Bedum, ingezaaid eind 2019 met het bloemenmengsel G2 van de CruydtHoeck, kwam in 2020 met name op: wilde peen, aardig wat margrieten en wat pastinaak. Voor dit jaar waren we hoopvol gestemd dat er meerdere soorten zouden opkomen. Vanwege het natte voorjaar is het helaas beperkt gebleven tot bijzonder veel boterbloem, weer aardig wat margrieten en pastinaak en veel gras, met name vossenstaart. Na inwinning van advies van de Cruydthoeck hebben we 15 juni het veldje laten klepelen door Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. met een AEBI, die de vegetatie gelijk opzuigt. Dit is gebeurd in opdracht van de Groep Bedum bij-vriendelijk, die valt onder Wierde&Dijk. Van de vegetatie is een grote composthoop gemaakt. We hopen dat er dit jaar alsnog meerdere soorten wilde bloemen opkomen, ze hebben nu voldoende licht om te kiemen.

Zie de foto's in de fotogalerij

Sinds voorjaar 2019 is de groep Bedum bij-vriendelijk actief: een groep geïnteresseerde Bedumers (en anderen), die nadenken over verbetering van biodiversiteit en daar ook lokaal iets aan willen doen. Aanstichters waren indertijd de Groninger Collectieven, die het ontwikkelen van een ‘Bijenapp' hebben belegd bij Jan Willem Kok en Trudy van Wijk van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het idee is via die app kennis rond de bij beschikbaar te maken, tips te geven (o.a. hoe je tuin en openbaar groen in te richten) en goede initiatieven in de regio te tonen. Daarnaast is het de bedoeling dat burgers en boeren nadenken over verbeteringen in het eigen dorp of het eigen bedrijf. De app ‘Bijerbij' is inmiddels gereed en gratis te downloaden in de app-store. De groep telt zo'n 50 leden en belangstellenden. Door de 'corona' zijn er momenteel geen bijeenkomsten, wel mailcontact en, door afstand te houden, geplande groene activiteiten. De groep valt formeel onder de vereniging Wierde & Dijk. 
Onderdeel van de activiteiten is het nagaan waar lokaal verbetering van biodiversiteit (en bewustwording daarover) mogelijk is. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling.
Zie ook de Nieuwsbrief aan de leden van de werkgroep. 

Donderdag 20 augustus waren leden van W&D te gast bij de familie Onderwater te Schouwerzijl en bij Sieger Wiersma in Usquert (boerderij Zuidpool) om kennis te maken met de door hen aangelegde vlindertuinen. De twee tuinen zijn ingezaaid met mengsels van planten die aantrekkelijk zijn voor verdwijnende vogelsoorten en inheemse insecten, speciaal boerenlandvlinders. Foto's in fotogalerij