steenuil op nok boerderin
foto Jan Enne Haack

Lammerburen

Natuurboerderij Lammerburen in Oldehove is uitgegroeid tot een bezoekers- en informatiecentrum dat in de praktijk laat zien waartoe de aanpassingen van agrarische bedrijfsvoering kunnen leiden.De wandelroute over het bedrijf laat de bezoekers kennismaken met landschapselementen als de herstelde slaperdijk, de coupuren, het schotbalkenhuisje, de kikkerpoel, de oude dijkkolk en het landschap van het Reitdiep.
Ploegschilder Johan Dijkstra legde in een aantal van zijn beroemde doeken dit landschap vast.

Steenuil

Lammerburen is de oudst bekende broedplaats van steenuilen in de provincie Groningen.De steenuilen komen langs een opening naast het uilenbord binnen en maken in het riet, dat nog onder de platen zit, een nestholte.De nestplaats verandert per jaar en het kan zowel in de grote schuur als in de bijschuur zijn.In de tuin en in de directe omgeving broeden ook ransuilen en kerkuilen. De biotoop lijkt er dus goed te zijn.

Contact

Natuurboerderij Lammerburen
Electraweg 4
9883 TB Oldehove
www.lammerburen.nl