foto Jan van 't Hoff

(Nieuwe) schuren in het groen

In ons open landschap zijn boerenerven al van veraf zichtbaar. Daardoor zijn ze sterk bepalend voor de landschapskwaliteit.

En groot zijn ze ook. Oppervlaktes van driekwart hectare en meer zijn eerder regel dan uitzondering. Het onderhoud kost de boer veel energie. Tijd en geld zijn vaak de beperkende factoren. Wierde & Dijk wil via dit project de helpende hand bieden. We denken hierbij aan het wegwerken van achterstallig snoeiwerk, het bijplanten van windsingels, het opschonen en dergelijke. De planvorming vindt plaats in samenspraak met de boer, dus geheel op maat.

Ook het aanplanten van singels naast (nieuwe) schuren valt binnen het bestek van het project. Speciaal bij dit soort beplantingen pleiten we voorde regel 'Nieuw Groen is Vrij Groen'. Dit houdt in dat de boer de geplante bomen en struiken, na een minimale instandhoudingsperiode, ook weer mag verwijderen wanneer hij opnieuw een schuur wil bouwen. In Brabant zijn hiermee prima ervaringen opgedaan. We denken dat met deze regel de angst voor knellende regelgeving bij boeren wordt weggenomen.


up
Stand van zaken

Het bestuur van Wierde & Dijk heeft een startnotitie ingediend bij de provincie Groningen. Het is nu afwachten hoe de provincie reageert op onze voorstellen

Contact

Wie belangstelling heeft voor dit project kan contact opnemen met de projectcoördinator
Jacobien Louwes