Agrarisch Landschappelijk Bouwen

Binnen de agrarische sector zijn de laatste jaren veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers.

Nieuwgebouwde aardappel- en veeschuren passen soms minder goed in het landschap. De schuren zijn vaak kolossaal en de kleur van de muren en daken is niet passend in het landschap en bij de bestaande bedrijfsgebouwen.

Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en aansluiten bij de bestaande historische gebouwen.  Vorm, karakter, kleur, gebruik en bebouwing van het landschap zijn cultureel en historisch bepaald. De uitdaging is om deze streekeigen identiteit als extra dimensie in het gehele ontwerp- en bouwproces mee te laten spelen.

In het project 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen' zijn voorstellen gedaan die uitgaan van een vormgeving die aansluit bij de landschappelijke kwaliteit van het Groninger landschap.

In het kader van het project is een boekwerk verschenen over agrarisch landschappelijk bouwen. De volledige titel ervan luidt: "Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het "Wierde & Dijk" landschap, bouwen met het landschap als uitgangspunt". Het bevat een overzicht van onstaan en betekenis van landschappen in Groningen, de ontwerpstrategie en ontwerpen van zeven verschillende typen bouwwerken.

Gerealiseerde schuren

Er zijn in het project drie schuren gerealiseerd, een multifunctionele schuur bij de maatschap Wiersema te Godlinze, een werktuigenschuur biij de familie Rietema in Pieterburen en een open veescchuur bij Timmer te Stedum.
Status van het project

Het project 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen II' (ALBII) is met het uitkomen van het boek en het realiseren van drie modelschuren afgerond. Wierde & Dijk wil nu door met ALBIII om meer mooie, passende schuren te realiseren. De vereniging is met mogelijke subsidieversterekkers in gesprek om de meerkosten vergoed te krijgen.

Contact

Informatie over dit project is te verkrijgen via info@wierde-en-dijk.nl

Boek bestellenHet boek "Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het "Wierde & Dijk" landschap" is een rijk geillustreerd 'praktijkboek'. Aan de hand van veel foto's en tekeningen wordt uiteengezet hoe in de moderne tijd aansluiting kan worden gezocht bij het beeld van de traditionele schuren.

Schuren in Noord-Groningen werden traditioneel met riet bedekt, met boven de goot enkele rijen dakpannen. De baksteen van de gevels zijn van rode Groninger steen. De houten goten en kozijnen zijn wit. De deuren groen en de uilenborden werden wit en groen geschilderd. De kleurstelling harmonieert met de erfbeplanting rond de boerderijen.

Het boekwerk is verkrijgbaar bij het secretariaat, Ineke Arends tel 0595-572875