Mechanische onkruidbestrijding


In 2002 starten een telersgroep met het project OiO, wat staat voor Onkruidbestrijding in Omschakeling. Dit gebeurde op initiatief van Wierde & Dijk en met financiële steun van de Provincie Groningen en Rabobank Nederland.

Negen deelnemers wisselden kennis er ervaring uit over nieuwe methoden van mechanische onkruidbestrijding. Zij inverntariseerden welke machines geschikt zijn en hoe die gezamenlijk kunnen worden benut. Wierde & Dijk introduceerde een pneumatische ‘onkruidblaasmachine’.

De opgerichte machinepool schafte deze machine aan, die onkruid in de gewasrij met hoge luchtdruk bestrijdt.up


Stand van Zaken

Het project is afgerond

Contact

Wie belangstelling heeft voor dit project kan contact opnemen via
info@wierde-en-dijk.nl