rietpluimen in ochtendzon
Rietpluimen in ochtendzon - foto Jan van 't Hoff

Werken in projecten

Wierde & Dijk doet haar verenigingswerk vooral in de vorm van projecten al dan niet in samenwerking met andere organisaties of overheden.

Bij de  projecten zijn vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing belangrijke aandachtspunten.

De projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een verantwoorde bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en landschapsbeheer te overbruggen. Een uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het (cultuur)landschap goed kan vervullen.up