kerk Vierhuizen
Kerk in Vierhuizen, beginpunt van het Driepolderpad

Wandelen langs wierden en dijken

Noord-Groningen is een aantrekkelijk wandelgebied met prachtige vergezichten, spannende luchten, uitgestrekte akkers en een veelheid van grotere en kleinere cultuurhistorische monumenten. Helaas zijn de meeste landerijen in de buitengebieden voor wandelaars niet of slechts beperkt toegankelijk. Voor boeren zitten aan de openstelling van hun terreinen nogal wat haken en ogen.

Wierde & Dijk wil de recreatiemogelijkheden in het boerenland vergroten zonder dat hinder ontstaat voor de agrarische bedrijfsvoering. In overleg met de eigenaars worden wandelroutes ontwikkeld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de agrariërs. Voor passanten worden informatieborden ontwikkeld over wat men onderweg aan interessants kan zien op het gebied van cultuurhistorie, landbouw en agrarisch natuurbeheer.

Driepolderpad bij Vierhuizen

coupure Lauwerpolder
Coupure Lauwerpolder
Deze wandeling voert u terug in de tijd over de (voormalige) zeebodem, langs wierden, dijken, oude en nieuwe polders. De kerk van Vierhuizen is het startpunt van deze wandeling van 7 km. In het kerkje kunt u de routebeschrijving meenemen. U kunt de route ook hier downloaden. Honden zijn op deze wandelroute niet toegestaan.

Landloop bij Pieterburen


De Landloop is een agrarische wandelroute met onderweg informatie over de landbouwgewassen en de ontstaansgeschiedenis van het Marne landschap. Men wandelt van Wierhuizen (bij Pieterburen), naar de zeedijk en weer terug. Ze voert over niet gebaande paden, zoals de maaipaden van het waterschap en tractorpaden van agrariërs. De route is voorzien van informatieborden in de vorm van kunstobjecten. De wandeling duurt nu ongeveer 2 uur, maar kan ingekort worden. Bij het startpunt, het gerestaureerde baarhuisje op het kerkhof van Wierhuizen, is een mini-expositie ingericht met als thema ‘De zee geeft en neemt’. Wandelaars kunnen hier de routebeschrijving meenemen. Honden zijn op deze wandelroute niet toegestaan.
U kunt de  route als pdf-bestand hier downloaden.

Rondje Lammerburen

Het startpunt van deze wandeling is bij Natuurboerderij Lammerburen te Oldehove (Electraweg 4 9883 TB). De route is ongeveer 4 kilometer en voert over de wierde Jelamer en over de dijken van het Reitdiep en het Humsterland. Ook komt u langs kolken en dobben. Lammerburen is een bekende broedplaats van de steenuil. Ook komen er in de buurt ransuilen en kerkuilen voor.  Wandelt u in de avondschemering, dan heeft u kans een of meerdere van deze uilen te zien.
Het wordt op prijs gesteld wanneer u zich voor de wandeling even meldt bij de natuurboerderij. Het meenemen van honden tijdens deze wandeling is toegestaan, mits aangelijnd. Meer informatie op  www.lammerburen.nl

Uitbreiding Landloop bij Pieterburen

De Landloop bij Pieterburen is uitgebreid. In samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken is de route met een half uur verlengd. Het baarhuisje op het kerkhof van Wierhuizen is gerestaureerd en ingericht als informatiepunt.

Pieterpad en Jacobspad

Het startpunt van de meest bekende wandelroute van Nederland, het Pieterpad, ligt in Noord-Groningen. Startpunt is Grandcafé Bij de buren van Pieter in Pieterburen.

Ook het Jacobspad – de wandelroute naar Santiago de Compostela – heeft een startpunt in deze regio, namelijk in Uithuizen. De gids van de route Uithuizen - Groningen (42 km) is verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s.

Contact

Voor meer informatie over de ideeën en plannen van Wierde & Dijk, kunt u contact opnemen met Fred Bosman van de projectgroep Wandelpaden